Posted 44 Days Ago Job ID: 1598671 4 quotes received

app choi hui

Fixed Price W9 Required for U.S.
Quotes (4)  ·  Premium Quotes (0)  ·  Invited (20)  ·  Hired (0)

  Send before: November 22, 2019

Send a Quote
Chào các Devs,

Mình có ý tung là xây dung 1 ung dung (app) cho thi truong bên My, Canada, Úc, app này thì các user có the dang ký và choi hui..

Mình thì chua biet nó là gì, nhung thay thi truong có dang can, mình có copy file 
trên Wiki, các Devs xem vào cho thêm ý ki?n nhé.

Trong app, se co tich ... Show more
James D United States