Banner Image

All Services

Education & Training Science & Math

gia sư

$5/hr Starting at $25

NS tôi chuyên đào tạo học sinh cấp 1 đặc biệt là lớp 4,5 và là người việt .nếu có nhu cầu hãy tìm tôi,tôi có kinh nghiệm trong việc giảng dạy về đại số lớp 1,2,3,4,5 .......................................................................................................................................................

About

$5/hr Ongoing

Download Resume

NS tôi chuyên đào tạo học sinh cấp 1 đặc biệt là lớp 4,5 và là người việt .nếu có nhu cầu hãy tìm tôi,tôi có kinh nghiệm trong việc giảng dạy về đại số lớp 1,2,3,4,5 .......................................................................................................................................................

Skills & Expertise

Algebra TutorBusiness MathematicsEnvironmental EducationGeometryMathematics Tutor

0 Reviews

This Freelancer has not received any feedback.